Докосване I,
50/50, сериграфия
01 / 
02 / 
03 / 
04 / 
05 /