Игра на силуети,
84/60, сериграфия, 2005
Изложба "СИБанк" 2005
01 / 
02 / 
03 / 
04 / 
05 / 
06 /