Генетично замърсяване
84/120, дигитален печат, 2010
Триенале на политическия плакат,
Монс, Белгия, 2010
01 / 
02 / 
03 / 
04 / 
05 / 
06 / 
07 / 
08 / 
09 / 
10 / 
11 / 
12 / 
13 / 
14 / 
15 / 
16 / 
17 / 
18 / 
19 / 
20 / 
21 / 
22 / 
23 / 
24 /